Bruka skog - Södra

Bruka skog

Motormanuell avverkning. Upparbetning. Motorsåg. Skogsbruk. Medlem.

Södras skogsskötselpolicy kännetecknas av tre nyckelord: lönsamhet, valfrihet och hänsyn. Det betyder att de åtgärder som rekommenderas av Södra ska vara lönsamma, ge skogsägaren valfrihet att agera på olika sätt och att hänsyn ska tas till naturvärden och kulturmiljö.

MINA NYHETER

Ändra Alla områden, ingen filtrering vald

Kommande aktiviteter i Södra Halland

Oskarström 2015-06-26 10:20

Veinge skolans skogsdag i Linghult den 4/6

Oskarström 2015-06-11 10:35
Det har blivit en tradition att Södra Hallands skogsbruksområde arrangerar en skogsdag för Veingeskolans 8:e klassare på demonstrationsgården i Linghult, Tönnersjö.

Fantastisk Gudrun plantering

Oskarström 2015-06-11 10:23
I slutet på maj besökte jag skogsägarna Christer och Anne Gustavsson i Fågelsång.
Plantering

Plantering ger bra föryngringar

2015-06-08 13:07
En forskningsstudie om föryngringsintensitet presenteras i Skogsland, nr 23 under titeln "Få plantor överlever".
Upparbetning av stormskog efter Per. Skördare.

Upparbetningen efter stormen Egon klar

Alla områden Pressmeddelande 2015-06-08 08:00
Södra är nu klar med upparbetningen av det stormfällda virket efter stormen Egon. Södra bedömer därmed att risken för insektskador och förlorade virkesvärden är liten.

Bruka skog