Bruka skog - Södra

Bruka skog

Motormanuell avverkning. Upparbetning. Motorsåg. Skogsbruk. Medlem.

Södras skogsskötselpolicy kännetecknas av tre nyckelord: lönsamhet, valfrihet och hänsyn. Det betyder att de åtgärder som rekommenderas av Södra ska vara lönsamma, ge skogsägaren valfrihet att agera på olika sätt och att hänsyn ska tas till naturvärden och kulturmiljö.

MINA NYHETER

Ändra Alla områden, ingen filtrering vald

Ny inspektor i ditt område

Växjö 2015-07-02 13:43
Jag heter David Johansson och bor i Västra Torsås i Alvesta kommun.

Kommmande aktiviteter

Oskarström 2015-07-02 11:23

Kunskap är lätt att bära

Oskarström 2015-07-02 09:58
Oavsett vad man kan idag så finns det alltid mer kunskap att hämta. Ofta leder en kurs till nya infallsvinklar som ger inspiration och glädje i arbetet med att utveckla den egna skogen.

Kommande aktiviteter i Södra Halland

Oskarström 2015-06-26 10:20

Veinge skolans skogsdag i Linghult den 4/6

Oskarström 2015-06-11 10:35
Det har blivit en tradition att Södra Hallands skogsbruksområde arrangerar en skogsdag för Veingeskolans 8:e klassare på demonstrationsgården i Linghult, Tönnersjö.

Bruka skog