Bruka skog - Södra

Bruka skog

Motormanuell avverkning. Upparbetning. Motorsåg. Skogsbruk. Medlem.

Södras skogsskötselpolicy kännetecknas av tre nyckelord: lönsamhet, valfrihet och hänsyn. Det betyder att de åtgärder som rekommenderas av Södra ska vara lönsamma, ge skogsägaren valfrihet att agera på olika sätt och att hänsyn ska tas till naturvärden och kulturmiljö.

MINA NYHETER

Ändra Alla områden, ingen filtrering vald

Välkommen till skogsdag med gallringstema

Broby 2016-05-19 09:19
Torsdagen den 26 maj mellan klockan 15.00-19.00 i Glimminge. Vägvisning från korsningen Hästveda-Glimminge utmed väg 19.

Välkommen till gallringsskogsdag

Gislaved 2016-05-19 08:49
Lär dig mer om gallring

Rättelse gällande inbjudan i Sbo-nytt!

Långasjö 2016-05-17 09:20
Tryckfelsnisse har varit framme OBS! I senaste Sbo-nytt stod felaktig MÅNAD på våra röjnings- och gallringskvällar. De äger rum i JUNI inte i MAJ!

Lär dig mer om gallring

Broby 2016-05-13 16:41
Södra bjuder in till två skogsdagar med fokus på gallring och dess betydelse. Vi kommer presentera Södras nya gallringstjänst med markskoningsgaranti.

Bruka skog