Bruka skog

Motormanuell avverkning. Upparbetning. Motorsåg. Skogsbruk. Medlem.

Södras skogsskötselpolicy kännetecknas av tre nyckelord: lönsamhet, valfrihet och hänsyn. Det betyder att de åtgärder som rekommenderas av Södra ska vara lönsamma, ge skogsägaren valfrihet att agera på olika sätt och att hänsyn ska tas till naturvärden och kulturmiljö.

MINA NYHETER

Ändra Alla områden, ingen filtrering vald
Säker Skog
Alla områden

Rutiner vid risk för skogsbrand

2014-08-19 12:33säkerhet, skogsbrand
Med anledning av den stora brandrisken som vi periodvis haft under sommaren och den stora skogsbranden i Västmanland vill vi informera om vad du som skogägare bör tänka på.
Markberedare
Alla områden

Södra förbättrar rutiner för att minimera brandrisk vid markberedning

Pressmeddelande 2014-08-15 13:45skogsvård, skogsbrand
Södra Skogsägarna har verksamhet i Götaland och har inte drabbats av den stora branden i Västmanland. Södra väljer att ändå se över sina rutiner och riktlinjer för hur markberedning och drivning ska ske när det råder torka i markerna.
Bilder från besöket av Kinesiska kunder i Mörrum
Jönköping

Välkommen till våra kommande aktiviteter

2014-08-04 08:02gallring
Som brukligt är inleder vi den nya säsongen med skogsträffar.
Kärr, Växjösjön, skog, strand, ek. Natur. Träd.
Skövde

Skogskvällar - Södra Skaraborg

2014-07-31 07:20plantering, skogsdag
Välkommen till kommande skogskvällar, samma tid för alla kvällarna, klockan 18.00-21.00.
Alla områden

Ny generation granbarkborrar svärmar

2014-07-21 14:46
Den nya generationen granbarkborrar börjar nu att svärma och därför är det aktuellt att bevaka de mest utsatta bestånden.

BRUKA SKOG