Bruka skog

Motormanuell avverkning. Upparbetning. Motorsåg. Skogsbruk. Medlem.

Södras skogsskötselpolicy kännetecknas av tre nyckelord: lönsamhet, valfrihet och hänsyn. Det betyder att de åtgärder som rekommenderas av Södra ska vara lönsamma, ge skogsägaren valfrihet att agera på olika sätt och att hänsyn ska tas till naturvärden och kulturmiljö.

MINA NYHETER

Ändra Alla områden, ingen filtrering vald
Stockholm

Södraskolan – Grundkurs i Stockholm

2015-01-28 08:23Södraskolan, föryngring
Kursen består av två teorikvällar(kl 18.00-21.00) och en utedag i skogen(kl 09.00-15.00).
Stormskog utanför Rottne.
Alla områden

Kamp mot granbarkborren efter stormen Egon

2015-01-21 10:30Stormen Egon, virkespris, stormskador
Arbetet efter stormen Egon i förra veckan fortsätter och Södra lägger nu stor vikt vid att börja upparbeta den fallna skogen. Grundpriserna är tills vidare oförändrade.
Fallna träd från Hasslekärrs Lantbruk, Tidaholms kommun, Valstad socken efter stormen Egon 2015.
Alla områden

3 miljoner skogskubikmeter beräknas ha skadats i stormen Egon

Pressmeddelande 2015-01-13 14:12Stormen Egon
Södra uppskattar att cirka 1,5 miljoner skogskubikmeter har skadats på Södras medlemmars fastigheter under stormen Egon, vilket motsvarar cirka 3 miljoner skogskubikmeter i Götaland. Det är betydligt mindre än befarat med tanke på de vindhastigheter som uppmätts. Södra bedömer att skadornas omfattning kan ha begränsats av gynnsam vindriktning, att tidigare stormar fällt känsliga skogsbestånd och att skogsskötseln bättre anpassats till stormrisken.
Stormfällning av skog efter stormen Simone i Växjö verksamhetsområde
Alla områden

Södra kartlägger stormen Egons framfart

Pressmeddelande 2015-01-12 13:50Stormen Egon
Stormen Egon som drog in över södra Sverige den 10-11 januari bedöms i dagsläget ha orsakat mindre skogsskador än befarat med tanke på de vindhastigheter som uppnåddes. Ett intensivt arbete för att kartlägga skadornas omfattning på Södras medlemsfastigheter pågår nu.
Stormfällning av skog efter stormen Simone i Växjö verksamhetsområde
Alla områden

Skador efter stormen Egon

2015-01-11 18:12Stormen Egon, storm
Stormen Egon drog in över södra Sverige och orsakade en hel del skador i helgen. Den första bedömningen är dock att skadorna sannolikt är mindre än befarat med tanke på de vindhastigheter som uppträdde.

BRUKA SKOG