Skogsägarnätet - Södra

Förnyat erbjudande för framtidens skog

Pressmeddelande
01 feb 2016
1 februari släpper Södra ett nytt paket med skogliga tjänster. De nya tjänsterna kommer att underlätta skogsägandet och ge möjlighet till ökad lönsamhet på medlemmarnas skogsgårdar. Bland nyheterna finns ekonomisk rådgivning och utvecklade digitala tjänster.

Södra stärker erbjudandet kring gallring

01 feb 2016
Södras industrier expanderar så nu stärker vi vårt erbjudande kring gallring till dig som medlem. Det innebär att Södras industrier säkerställer en långsiktig avsättning för din skogsråvara.

Regeringen bör invänta konsekvensanalys

Pressmeddelande
29 jan 2016
Regeringen har beslutat att bevilja Svenska Kraftnät förundersökningstillstånd för att undersöka markförhållande för den planerade 400 kV kraftledningen i Tingsryds kommun. Beslutet berör markägare som tidigare överklagat Länsstyrelsens beslut om förundersökning. Södra och LRF vänder sig emot beslutet då den konsekvensanalys som nu görs inte ännu är avslutad.

20 år med forskning på Södra

Pressmeddelande
25 jan 2016
Södras stiftelse för forskning, utveckling och utbildning har nu verkat i drygt 20 år. 250 miljoner kronor har tillförts stiftelsen sedan starten 1995 och 175 miljoner har delats ut. Resultatet är framsteg på en rad olika områden inom den biobaserade ekonomin, med bland annat nya möjligheter till fossilfria produkter.

Rekord för höstplantering

Pressmeddelande
19 jan 2016
Under hösten 2015 planterades 5 miljoner skogsplantor från Södra. Det är den högsta volymen som planterats på hösten sedan stormåren 2005 och 2007. Södra levererade totalt 33 miljoner skogsplantor under 2015.

Kommentarer till mediauppgifter om Södras deltagande i representationsjakt

14 jan 2016
Det har i flera medier de senaste dagarna skrivits om att Södras vd och koncernchef Lars Idermark har deltagit i representationsjakter med SCA. Då flera artiklar varit kraftigt vinklade vill Södra ge mer fakta kring vad som faktiskt har hänt.

Södras sågverk i Värö är Sveriges största

Pressmeddelande
12 jan 2016
Södras sågverk i Värö är Sveriges största. Det framgår av det sammanställda resultatet för 2015. Under 2015 producerades nära 600 000 kubikmeter sågad volym i Värö.

Södra har sålt sågverket Hauerseter till RingAlm Tre

Pressmeddelande
07 jan 2016
Södra överlät sågverket Hauerseter i Romerike, Norge, till RingAlm Tre As den 6 januari 2016. I avtalet förpliktigar sig RingAlm Tre att upprätthålla verksamheten vid anläggningen samt även att ta över större delen av medarbetarna vid sågverket.

Ändringar i föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen

30 dec 2015
Från och med den 1 januari genomförs vissa ändringar i föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen. Det handlar bland annat om förtydliganden runt tillåtna avverkningsformer och vad som avses med skyddsdikning. – Det är positiva förändringar, säger Göran Örlander, skogschef på Södra.

Södra höjer vinstdelningen från 40 till 50 procent

Pressmeddelande
16 dec 2015
Södras styrelse har beslutat om en ny vinstdelningspolicy som innebär att den samlade vinstdelningen till ägarna höjs från 40 till 50 procent över en konjunkturcykel. Samtidigt ökas möjliga insatsemissioner från 30 till 35 procent medan kravet på soliditeten höjs från 50 till 55 procent.

Så får du finaste julgranen

Pressmeddelande
14 dec 2015
Känn på barren när du ska köpa din julgran och se efter så att grenarna inte är alltför klena. Ställ granen i vatten direkt när du kommer hem och låt den vila svalt tills du tar in den. Glöm socker i julgransfoten.

Idrottsanläggning i trä visar låg energiförbrukning

10 dec 2015
Södras tennishall, Södra Climate Arena, byggd med trästomme och med passivhusteknik visar på mycket låg energiförbrukning. Det är SP, Sveriges Tekniska forskningsinstitut som genomfört mätningarna som visar att Södras tennishall har den lägsta energiförbrukningen, när det gäller uppvärmning, jämfört med andra idrottsanläggningar.

Mindre skada än befarat efter stormen Helga

Pressmeddelande
09 dec 2015
Södra uppskattar att cirka 200 000 skogskubikmeter har skadats på Södras medlemmars fastigheter under stormen Helgas framfart. Det är betydligt mindre än befarat med tanke på de vindhastigheter som uppmätts. Totalt i det stormdrabbade området, som sträcker sig även utanför Södras verksamhetsområden, skadades mellan 700 000 och 800 000 skogskubikmeter.

1-1,5 miljoner skogskubikmeter skog skadades av Gorm

Pressmeddelande
02 dec 2015
Södra uppskattar att 1-1,5 miljoner skogskubikmeter har skadats på Södras medlemmars fastigheter under stormen Gorms framfart. Totalt bedöms 2-2,5 miljoner ha skadats i södra Götaland. Ett område i sydöstra Småland drabbades speciellt svårt.

Regeringen ser över skogsvårdslagen

01 dec 2015
Regeringen ger nu en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av skogsvårdslagstiftningen och bland annat utreda ansvarsfrågan. Från Södra anser vi att översynen riskerar rättssäkerheten och att äganderätten hotas. Vi hävdar bestämt att skogsägaren fortsatt ska vara ansvarig inför skogsvårdslagen.

Inventera vindfällen med hjälp av appen Skogsägare

30 nov 2015
Med anledning av stormen Gorms framfart så uppmanar vi till försiktighet när det gäller inventering av skogsfastigheten. Vid inventering tänk gärna på att använda appen skogsägare och vindfällesymbolen för att märka ut dina vindfällen.

Unik konsekvensanalys av stor kraftledning i sydöstra Sverige

20 nov 2015
Kommuner och markägare genom Södra och LRF i sydöstra Sverige tar nu saken i egna händer och genomför en samhällsekonomisk konsekvensanalys av den planerade 400 kV-ledningen mellan Oskarshamn och Olofström.

Södras nya skötselinstruktioner ska minska stormskadorna

Pressmeddelande
05 nov 2015
Södra har dragit många viktiga lärdomar efter senare års omfattande stormar. Erfarenheterna och kunskaperna har nu tagits tillvara i form av nya skötselinstruktioner som ska minska framtida stormskador på skogen. Gallring vid lägre höjd och tidigare slutavverkning av grandominerade bestånd är två viktiga förändringar.
Varför svartmåla skogsbruket? - Kommentar till debatt om klimatavtal
15 jan 2016
Södra tecknar avsiktsförklaring med RingAlm Tre om sågverket Hauerseter
18 dec 2015
Stormen Helga drar in
05 dec 2015

Se fler nyheter

LOKALA NYHETER

Ändra Alla områden, ingen filtrering vald

Ökad servicen mot dig som skogsägare

Oskarström
10 feb 2016
Oskarströms verksamhetsområde omfattar fyra kommuner samt en del av Skåne (Båstad-Östra Karup församling). Från 1 februari 2016 ändrar vi något på ”skogsinspektorsgränserna” som vi haft sen tidigare. Vårt mål med detta är en ökad service mot dig som skogsägare.

Ny indelning och personal

Höör
10 feb 2016
Vi har ökat bemanningen med en person och samtidigt valt att göra två inköpsområden där vi arbetar tre skogsinspektorer i varje. Detta för att ni skogsägare ska få bättre service och ökad tillgänglighet.

Välkommen på ägarmöte i stockholm

Stockholm
09 feb 2016
Hur vill du att Södra ska göra affärer med sina medlemmar och hur vill du själv göra affärer med din förening? Kom och diskutera och dela din syn, alla medlemmar är varmt välkomna!

Ny inspektor i ditt område

Vimmerby
09 feb 2016
Hej! Mitt namn är Johan Pettersson och är ny skogsinspektor på Södra. De flest av er har haft Magnus Gustavsson som skogsinspektor tidigare. Magnus kommer tillsvidare arbeta med skogsekonomisk rådgivning på Södra varför jag kommer att hjälpa er framöver.

Skogsdag: Hästen i skogsbruket

Skövde
02 feb 2016
Välkommen till skogsdag för kvinnor lördagen den 27 februari klockan 10.00-13.00 i Brismene.

Välkommen till ekonomikväll

Höör
02 feb 2016
Inbjudan till en kunskapsgivande kväll med Sparbanken Skåne, Skog och Lantbruk och Södra Skogsägarna.

Kunskap är lätt att bära

Kinna
21 jan 2016
Oavsett vad man kan idag så finns det alltid mer kunskap att hämta. Ofta leder en kurs till nya infallsvinklar som ger inspiration och glädje i arbetet med att utveckla den egna skogen.

Utbilda dig i vår

Tranås
18 jan 2016
Södraskolan är ett unikt skogsutbildningskoncept för privata skogsägare som ska ge deltagaren kunskap, inspiration och glädje.

Kurser i Södraskolan

Gislaved
04 jan 2016
Vill du veta mer om skogsbruk? Då kan Södraskolan vara något för dig. Genom Södraskolan kan du på ett lättsamt sätt lära dig grunderna om skog och skogsbruk.

Kurser i Södraskolan

Mönsterås
04 jan 2016
Södraskolan är ett utbildningskoncept för skogsägare och blivande skogsägare.

Välkommen på ägarmöten i ditt område

Alla områden
23 dec 2015
Hur vill du att Södra ska göra affärer med sina medlemmar och hur vill du själv göra affärer med din förening? Södras ägarmöten är möten för medlemmar, av medlemmar.

Ägarmöten Norrköping sbo

Linköping
07 dec 2015
Välkommen på ägarmöten för 2016.

Välkommen till seminarium

Billingsfors
15 okt 2015
Vill du veta mer om Södra, få aktuell information om skogsskötsel samt om utbyggnaden av massabruket i Värö? Då har du möjlighet att delta på seminarium tillsammans med oss.

Höstmöten

Långasjö
12 okt 2015
Välkommen till årets höstmöten.

Sbo-resan till Toftaholm

Vetlanda
07 okt 2015
Njudungs sbo:s årliga medlemsresa gick denna gång till Södras egen fastighet Toftaholm , där bland annat södra Sveriges största "Gudrunhygge" beskådades.

Heldagsutflykt till brandområdet i Västmanland

Linköping
04 okt 2015
Följ med Borensberg sbo och Norrköping sbo på en studieresa till brandområdet i Västmanland onsdagen den 21 oktober

Byaträff i Brännarebygden

Vetlanda
28 sep 2015
Onsdagen den 7 oktober hos David Edenholm i Brännarebygden. Vi finns på plats mellan klockan 15.00-18.00. Kom när det passar dig.

Årets fjärde nummer av medlemstidningen

Alla områden
22 sep 2015
Nu finns fjärde numret av Södrakontakt publicerat.
Fler lokala nyheter
Område: Alla områden
11 dec 2015
Hållbar skog kan halvera världens utsläpp
Område: Alla områden
30 nov 2015
Håkan Larssons inledande kommentar om stormen Gorm
Område: Alla områden
09 nov 2015
Stormen Freja orsakade enstaka vindfällen

Se fler lokala nyheter